Regulamin

Regulamin Portalu RegioNieruchomości

§1
Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

Informacja handlowa - informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);

Newsletter - wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o nowych artykułach umieszczanych na Portalu internetowym Administratora –regionieruchomosci.pl, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora.

Formularz kontaktowy - wiadomość przekazywana za pośrednictwem Portalu do Administratora;

Portal - Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.regionieruchomosci.pl;

Regulamin - niniejszy dokument opracowany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1219, z późn. zm. wraz ze wszystkim załącznikami, w tym w szczególności "Polityką Prywatności";

Administrator - Józef Kufel Nieruchomości z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34/1, 34-300 Żywiec, NIP: 553-132-94-80

Użytkownik - osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i/lub zapisała się na usługę Newsletter;

Usługa - usługa Newsletter, usługa Formularz kontaktowy.

§2
Charakter prawny Portalu

 1. Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 2. Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związanych z usługami dostarczanymi przez Portal za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
 4. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na świadczenie usług przez Administratora na warunkach określonych zgodnie z jego treścią.

§3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:
  1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,
  2. przesyłaniu informacji Newsletter.

§4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z Portalu niezbędne jest:
  1. Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, jednakże Użytkownik jest zobowiązany do powzięcia wszelkich możliwych środków ostrożności w zakresie korzystania z Usług (w tym m.in. przeciwdziałania możliwości wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej).

§5
Warunki wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi:
  1. z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w Formularzu kontaktowym;
  2. z chwilą aktywacji Newslettera (po kliknięciu w link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail Użytkownika).
 2. Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z usługi wymaga podania imienia oraz adresu poczty elektronicznej.
 3. Formularz kontaktowy wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z usługi wymaga podania imienia, adresu poczty elektronicznej oraz treści wiadomości. Numer telefonu nie jest obligatoryjny.
 4. Użytkownik korzystający z Formularza kontaktowego klikając przycisk "Wyślij" wyraża zgodę na otrzymanie odpowiedzi na wskazany w formularzu adres e-mail i/lub numer telefonu.
 5. Z chwilą wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługi są świadczone przez czas nieoznaczony.

§6
Cofnięcie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym czasie na żądanie Użytkownika, a w szczególności poprzez użycie przycisku "wypisz" znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów.

§7
Warunki wypowiedzenia na świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 2. Administrator, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin, zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z listy mailingowej.
 3. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela lub należącą do Administratora.

§8
Prawa autorskie

 1. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części (w tym m.in.: materiały pisemne, zdjęcia, grafiki), korzystają z ogólnych zasad ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z prywatnych zasobów Administratora.

§9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich technicznych nieprawidłowości w działaniu Portalu po uzyskaniu pisemnego zgłoszenia na adres: kontakt@regionieruchomosci.pl.
 2. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres: kontakt@regionieruchomosci.pl.

§10
Zamiana regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani:
  1. przez umieszczenie na stronie internetowej https://www.regionieruchomosci.pl/regulamin-portalu nowego brzmienia Regulaminu.
  2. przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji o publikacji nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Administratora.

 

 

Ten Portal wykorzystuje Pliki cookies. Korzystając z Portalu, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Ustawienia Plików cookies można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w naszej Polityce Prywatności..

Rozumiem