rodzaje nieruchomości według kodeksu cywilnego

Rodzaje nieruchomości według Kodeksu Cywilnego

Rodzaje nieruchomości według Kodeksu Cywilnego 2019-08-13 18:32:41 Regio Nieruchomości

13 sierpnia 2019     Lokalny rynek nieruchomości

Zgodnie z podstawową kwalifikacją wynikającą z kodeksu cywilnego, nieruchomości możemy podzielić na:

  1. nieruchomości gruntowe;
  2. nieruchomości lokalowe;
  3. nieruchomości budynkowe.

Czym zatem różnią się od siebie poszczególne rodzaje?

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa to ta, która bezpośrednio została określona w definicji nieruchomości tj. "wydzielona części powierzchni ziemi, której prawo własności zostało przypisane konkretnemu podmiotowi". Aby mówić o nieruchomości gruntowej koniecznym jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: istnienia działki i właściciela.  

Warto zwrócić uwagę, że nawet w sytuacji, gdy po śmierci właściciela stan prawny nieruchomości jest nieuporządkowany, to prawo własności nie wygasa jako takie, tylko zamienia się w roszczenie o jego ustanowienie na rzecz spadkobierców. Każdorazowo krąg osób uprawnionych do dziedziczenia można skonkretyzować, choć bywa, że jest to zadanie karkołomne.

Podział nieruchomości gruntowych

Wśród nieruchomości gruntowych możemy wskazać kilka zasadniczych celów ich użytkowania. Wewnętrzny podział nieruchomości gruntowych, stanowią:

  • nieruchomości gruntowe budowlane - nieruchomości zabudowane lub niezabudowane, ale z prawem wzniesienia budynku (uwaga: nieruchomość zabudowana nie jest tożsama z nieruchomością budynkową);
  • nieruchomości gruntowe rolne - nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej [1]
  • nieruchomości gruntowe leśne - grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 hektara, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) –drzewami i krzewami oraz runem leśnym –lub przejściowo jej pozbawiony. Grunt ten jest przeznaczony do produkcji leśnej lub jest rezerwatem przyrody, albo częścią parku narodowego.[2]

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomości lokalowe to części budynków, które w oparciu o normę szczególną tj. ustawę o własności lokali, stanowią odrębną nieruchomość. Zgodnie z powołaną ustawą samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.[3]

Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, np. lokalu użytkowe. Co ważne, jak precyzuje ustawodawca, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były  położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż (...).[4]

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomości budynkowe to te, które zgodnie z definicją nieruchomości na mocy przepisów szczególnych mogą stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości budynkowe związane są z prawem użytkowania wieczystego i dotyczą sytuacji wyjątkowych, w których prawo własności gruntu zostało oddzielone od prawa własności budynków, które na tym gruncie powstały.

Taką możliwość wprowadziła ustawa z 1961 roku o użytkowaniu wieczystym, która polegała na oddaniu przez właściciela (Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) gruntu w tzw. "wieczystą dzierżawę". Użytkownik wieczysty dysponował prawem zabudowy przedmiotowego gruntu oraz pozostawał właścicielem budynku, który wytworzył, w zamian za co zobowiązany był do ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela gruntu.

Idea ta podobno zrodziła się w powojennej Polsce, kiedy to jednym z najbardziej palących problemów była odbudowa Warszawy, w której dotychczasowi właściciele gruntów zginęli podczas działań wojennych albo uciekli przed represjami wojennymi. Uregulowanie stanów prawnych gruntów było wówczas niezwykle skomplikowane, stąd powstał sposób, który pozwalał prowadzić działania budowlane na gruntach nienależących do inwestorów.[5]

Podsumowując poprzez nieruchomość budynkową należy rozumieć prawo własności budynku posadowionego na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (JST) na którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

 

Przypisy:

[1] Art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)

[2] Art. 3 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U.2018 2129 t.j.)

[3] Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. 2019 737 t.j.)

[4] Art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. 2019 737 t.j.)

[5] Szkolenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Oddaj swój głos  

Średnia ocen 5/5 na podstawie 1 głosów

 Bądź z nami na bieżąco!

Dołącz do naszego Newslettera i otrzymuj wiadomości na swoją pocztę.

Potwierdź wysłanie formularza

Poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji zapytania.

Nota informacyjna

Dodaj komentarz

Redakcja RegioNieruchomosci.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak moderator go zatwierdzi.
Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!
Podobne artykuły

02 lipca 2019

Jak można zarobić na własnej nieruchomości?

Poznaj 4 sprawdzone sposoby zarabiania na własnej nieruchomości, nawet jeżeli wydaje Ci się ona totalnie bezwartościowa!...

20 maja 2019

Umowa najmu - na co zwrócić uwagę podczas jej tworzenia?

Na jakie elementy zwrócić uwagę podczas konstrukcji umowy najmu? Sprawdź, co powinna zawierać bezpieczna umowa najmu i nie daj się oszukać!...

28 maja 2019

Zwrot z inwestycji w mieszkanie na wynajem

Oblicz samodzielnie zwrot inwestycji w wynajem nieruchomości za pomocą wskaźników ROI, ROE i IRR! Prezentujemy praktyczne przykłady!...

Ten Portal wykorzystuje Pliki cookies. Korzystając z Portalu, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Ustawienia Plików cookies można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w naszej Polityce Prywatności..

Rozumiem